Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA STUDENTSKE EVIDENCIJE - UPISI - DIPLOMSKI STUDIJ


UPIS U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA

Svi kandidati koji su predali prijavu za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija u ak.god. 2018./2019. stekli su pravo upisa na studij. Upisi će se obavljati u četvrtak, 04. listopada 2018. od 09:00 do 13:00 sati u prostoriji 301. Rang liste i obavijest o upisima nalaze se na poveznicama:

RANG LISTA REDOVITI STUDENTI

RANG LISTA IZVANREDNI STUDENTI

OBAVIJEST O UPISIMA


UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK.GOD. 2018./2019.

Na poveznici se nalazi Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Detalji o prijavama i upisima nalaze se u posebnom dijelu natječaja.

Prijave na natječaj za upis primati će se od 26. do 28. rujna 2018. godine.

PRIJAVNI LIST