Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA STUDENTSKE EVIDENCIJE - UPISI - DIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK.GOD. 2019./2020.

Na poveznici se nalazi Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.

Detalji o prijavama i upisima nalaze se u posebnom dijelu natječaja.

Prijave na natječaj za upis primati će se od 26. do 30. rujna 2019. godine.

PRIJAVNI LIST


REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2019./2020.

Po završenom razredbenom postupku utvrđeno je da su svi kandidati koji su predali prijavu za upis u prvu godinu diplomskog studija stekli pravo upisa. Upisi na temelju rang lista obavljati će se u petak, 04. listopada 2019., u prostoriji 233, od 9:00 do 12:00 sati. Rang liste i obavijest o potrebnoj dokumentaciji za upis nalaze se na poveznicama:

RANG LISTE REDOVITI STUDIJ
RANG LISTE IZVANREDNI STUDIJ
OBAVIJEST O UPISU I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI