Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA STUDENTSKE EVIDENCIJE - UPISI - DIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK.GOD. 2019./2020.

Na poveznici se nalazi Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.

Detalji o prijavama i upisima nalaze se u posebnom dijelu natječaja.

Prijave na natječaj za upis primati će se od 26. do 30. rujna 2019. godine.

PRIJAVNI LIST