Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  

 Ime prezime:

IZV. PROF. DR. SC. DEAN BERNEČIĆ
 E-mail:

bernecic@pfri.hr
 Telefon:

159 ili mob: 099 4704431
Prostorija:

213
Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):
CV_20180215_094015_bernecic_.IVOTOPIS_PRISTUPNIKA.2017.doc
Životopis (Engleski):
CV_20180215_094015_bernecic_.IVOTOPIS_PRISTUPNIKA.2017.doc
Sveučilišni portfelj:
https://portal.uniri.hr/Portfelj/1284


CROSBI baza link:
https://bib.irb.hr/pretrazivanje_rezultat?
Google Scholar link:
https://scholar.google.hr/citations?user=9U9PCdoAAAAJ&hl=hr


Kolegij 1:
Rad na simulatoru 1
Obavijesti:

Materijali:
20180302_092047_bernecic_Vje.ba.1.doc
20180302_092324_bernecic_Vje.ba.2.doc
20180302_092403_bernecic_Vje.ba.3.doc
20180302_092435_bernecic_Vje.ba.4.doc
20180302_093023_bernecic_KOL.1.2018.docx
20180302_093041_bernecic_KOL.2.2018.docx
20180302_093059_bernecic_KOL.3.2018.docx
20180302_093441_bernecic_Engine_room_Simulator_MAN_B.W_5L90MC.L11_Mach_._Operation.pdf
20191011_144110_bernecic_SIM.1.2019.2020.Grupe.1.doc

Kolegij 2:
Brodski generatori pare
Obavijesti:

Materijali:
20190417_154915_bernecic_BGP.Vjezbe.2018.Provjera.docx
20180302_094218_bernecic_BGP.literatura.pdf
20190417_154753_bernecic_EGB.fire.ppt
20190909_124038_bernecic_BGP.Rezultati.06.09.doc
20191011_142208_bernecic_POMORSKI.PROPISI.pdf

Kolegij 3:
Tehnologija transporta tekućih tereta
Obavijesti:

Materijali:
20180405_093513_bernecic_TankerLPGSafetyGuide.pdf
20180302_094715_bernecic_RP.opis.pdf
20180405_093451_bernecic_Lghp.siggto.pdf
20180302_094840_bernecic_Chemical_tanker.pdf
20180302_094855_bernecic_chem.tank.doc
20180405_093425_bernecic_ISGOTT_4TH_EDITION.pdf
20180302_095023_bernecic_To.be.learned.for.Kol.3.doc
20180302_095045_bernecic_VLCC.IGS.for.kol.3.pdf
20180405_093547_bernecic_TTTT.2014.1.ppt
20180405_093615_bernecic_TTTT.2014.2.ppt
20180405_093641_bernecic_LPG.LNG.cargo.handling.ppt
20180405_093702_bernecic_TTTT.sustavi.ukapljivanja.ppt
20180405_093725_bernecic_LPG.LNG.adv.theory.ppt
20180405_094226_bernecic_Ch.Tankers.Kol.2.ppt
20180405_094252_bernecic_IBC_code.pdf
20180405_094323_bernecic_Chemical_tanker.pdf
20180405_094545_bernecic_Oil.Tankers.Advance.ppt
20190909_124141_bernecic_TTTT.rezultati.06.09.2019.doc

Kolegij 4:
Zavarivanje i ispitivanje materijala
Obavijesti:

Materijali:
ZAVARIVANJE_2015.ppt
20180302_095155_bernecic_ZAVARIVANJE.2015.pdf
20180302_095216_bernecic_Metalworking_._WELDING_Welding_Tricks_._Secrets.pdf

Kolegij 5:
Plovidbena praksa
Obavijesti:

Materijali:
20180626_130954_bernecic_Izjava_o_osloba.anju_od_odgovornosti.G7.doc
20190515_085905_bernecic_Grupe.2019.novo.5.docx

Kolegij 6:
Razlikovni program za studente koji nisu završili srednju pomorsku školu
Obavijesti:

Materijali:
20190107_095132_bernecic_Rezultati.2018.12.17.docx

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: