Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  

 Ime prezime:

DOC. DR. SC. IGOR VIO
 E-mail:

vio@pfri.hr
 Telefon:

165
Prostorija:

209
Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):
CV_20181007_195313_vio_Igor_Vio_._.ivotopis.pdf
Životopis (Engleski):
CV_EN_20181007_195313_vio_Igor_Vio_._curriculum_vitae.pdf
Sveučilišni portfelj:


CROSBI baza link:

Google Scholar link:


Kolegij 1:
POMORSKO JAVNO PRAVO
Obavijesti:

Materijali:
20181119_105029_vio_POMORSKO_UPRAVNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_104943_vio_ME.UNARODNO_PRAVO_MORA_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20190102_150320_vio_POMORSKO_RATNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20190708_110618_vio_PJP_TOP2_ZI_01.07.2019.pdf
20190714_212106_vio_PJP_LMPP2_ZI_10.07.2019.pdf
20190714_212457_vio_PJP_NTPP2_ZI_10.07.2019.pdf
20190714_212602_vio_PJP_NTPP1_ZI_10.07.2019.pdf

Kolegij 2:
POMORSKO PRAVO
Obavijesti:

Materijali:
20181119_105253_vio_POMORSKE_HAVARIJE_I_OSIGURANJE_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105227_vio_POMORSKO_UPRAVNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105202_vio_POMORSKO_RATNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105135_vio_ME.UNARODNO_PRAVO_MORA_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20190208_194956_vio_POMORSKE_HAVARIJE_I_OSIGURANJE.pdf
20190708_133222_vio_PP_BS1_ZI_01.07.2019.pdf

Kolegij 3:
TRANSPORTNO OSIGURANJE
Obavijesti:

Materijali:
20190313_125347_vio_KOPNENO_I_ZRACNO_TRANSPORTNO_OSIGURANJE.pdf
20190302_200709_vio_MEDJUNARODNO_OSIGURANJE.pdf
20190313_183842_vio_POMORSKO_OSIGURANJE.pdf
20190417_195707_vio_Transportno_osiguranje.SEMINARSKI_RADOVI.2019.pdf
20190714_212639_vio_TO_LNT3_ZI_10.07.2019.pdf

Kolegij 4:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 5:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 6:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: