Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  

 Ime prezime:

DOC. DR. SC. IGOR VIO
 E-mail:

vio@pfri.hr
 Telefon:

165
Prostorija:

209
Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):
CV_20181007_195313_vio_Igor_Vio_._.ivotopis.pdf
Životopis (Engleski):
CV_EN_20181007_195313_vio_Igor_Vio_._curriculum_vitae.pdf
Sveučilišni portfelj:


CROSBI baza link:

Google Scholar link:


Kolegij 1:
POMORSKO JAVNO PRAVO
Obavijesti:

Materijali:
20190102_150139_vio_PJP_LMPP2_K1_04.12.2018.pdf
20181228_124555_vio_PJP_NTPP1_ZI_13.12.2018.pdf
20181228_123651_vio_PJP_TOP2_K1_05.12.2018.pdf
20181119_105029_vio_POMORSKO_UPRAVNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_104943_vio_ME.UNARODNO_PRAVO_MORA_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20190102_150320_vio_POMORSKO_RATNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf

Kolegij 2:
POMORSKO PRAVO
Obavijesti:

Materijali:
20190103_023401_vio_PP_BS1_K1_12.12.2018.pdf
20181119_105253_vio_POMORSKE_HAVARIJE_I_OSIGURANJE_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105227_vio_POMORSKO_UPRAVNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105202_vio_POMORSKO_RATNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105135_vio_ME.UNARODNO_PRAVO_MORA_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf

Kolegij 3:
TRANSPORTNO OSIGURANJE
Obavijesti:

Materijali:
20181221_223620_vio_TO_NTPP3_ZI_13.12.2018.pdf

Kolegij 4:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 5:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 6:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: