Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  UPUTE AUTORIMA

Pomorstvo - Scientific Journal of Maritime Research
Scientific Journal of Maritime Research

https://doi.org/10.31217/p
UDK: 656.61
ISSN: 1332-0718
e-ISSN 1846-8438

Izdavač: Faculty of Maritime Studies Rijeka, University of Rijeka

Adresa: Studentska 2, 51000 Rijeka
Telefon: 051 338 411

E-mail: casopis@pfri.hr

 


1. Pomorstvo je multidisciplinarni znanstveni časopis i izlazi dva puta godišnje.
2. U Pomorstvu se objavljuju recenzirani radovi i nerecenzirani prilozi. Recenzirani radovi moraju biti pisani na engleskom jeziku. Kategoriziraju se kao izlaganje na  znanstvenom skupu, pregledni rad, prethodno priopćenje i izvorni znanstveni rad (dužine do jednog autorskog arka ili 16 stranica s proredom). Nerecenzirani prilozi su informacije sa znanstvenih skupova, prikazi knjiga i časopisa, novih propisa, organizacijskih promjena i sl. (do 4 stranice s proredom).
3. Autori svoje radove trebaju predati na engleskom jeziku.
4. Časopis se tiska na formatu A4.
5. Molimo da se grafički ne uređuje rukopis.
6. Na početku rada potrebno je napisati ime i prezime autora, kontakt adresu i telefon, naslov rada i sažetak, koji mora imati najmanje 100 riječi ili 12 redaka. U sažetku se mora ukratko izložiti cilj, metodologija, osnovni pojmovi, tvrdnje rada i znanstveni doprinos. Nakon sažetka valja svakako navesti ključne riječi.
7. Tablice, dijagrami, slike i karte moraju biti samorazumljive (s rednim brojem, naslovom,
izvorom, i prema potrebi, s tumačem simbola). Formule valja pisati što čitljivije i pritom  upotrebljavati standardne izraze.
8. U popisu literature na kraju rada valja navesti bibliografske jedinice s rednim brojem (u uglatoj zagradi) i redoslijedom prema abecedi prezimena autora. Citirati valja u zagradi navođenjem rednog broja bibliografske jedinice i stranice, ili navođenjem prezimena autora jedinice, godinu izdanja i stranice. Valja izbjegavati citiranje pomoću fusnota.

Uredništvo

Izvorni znanstveni članak sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja.

Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje.

Pregledni znanstveni članak mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već publicirane radove, kao i pregled tih radova.

Odluku o kategorizaciji pojedinog rada donosi uredništvo na temelju prijedloga dva recenzenta.


Rad će se objaviti jedino temeljem pozitivnih recenzija.