Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument  Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument  Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Dokument  Opis kolegija

IZVEDBENI PROGRAM

Dokument  Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Izvedbeni plan

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora


RED PREDAVANJA


ZIMSKI SEMESTAR (I)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Tibor Poganj

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

2

2

5

2.

Dr.sc. Ines Kolanović

METODOLOGIJA ZNANSTVENO
ISTRAŽIVAČKOG RADA

2

0

3

3.

Dr.sc. Aleksandar Cuculić
Dr sc. Sanjin Valčić

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA

2

2

5

4.

Dr.sc. Sanjin Valčić

KODOVI I KODIRANJE

2

2

5

5.

Dr.sc. Božidar Kovačić

OPERACIJSKI SUSTAVI

2

2

5

6.

Dr.sc. Dragan Čišić

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

2

2

5


LJETNI SEMESTAR (II)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Marko Valčić

SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

2

2

5

2.

Dr.sc. Tibor Poganj

PRIMJENA MATEMATIČKIH ALATA U ELEKTROTEHNICI

2

2

5

3.

Dr.sc. Sanjin Valčić
Dr.sc. Aleksandar Cuculić

RADIOVALOVI I ANTENE

4

2

7

4.

Dr.sc. Maja Matetić

ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA

2

2

5

5.

Dr.sc.Jasminka Bonato

POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA

2

1

5

6.

Dr.sc. Dragan Čišić

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI

2

1

5


ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Dragan Čišić

MODELIRANJE I SIMULACIJE

2

2

5

2.

Dr.sc. Boris Sviličić

SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

2

2

5

3.

Dr.sc. Irena Jurdana

OPTOELEKTRONIČKI SUSTAVI

2

2

5

4.

Dr.sc. Vinko Tomas

NOVE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I UPRAVLJANJU

2

2

5


U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 10 ECTS bodova.

 

 

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Tibor Poganj

STOHASTIČKI PROCESI

2

2

5

2.

Dr.sc. Marko Valčić

AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLOVNIM OBJEKTIMA

2

2

5

3.

Dr.sc. Nikola Tomac

ROBOTIKA

3

1

5

4.

Dr.sc. Miroslav Bistrović

ISPITIVANJE BRODSKIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA

2

2

5


LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj

ECTS

 

 

IZRADA DIPLOMSKOG RADA

 

 

30