Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RASPORED STUDENATA 1. GODINE PO GRUPAMA ZA VJEŽBE

Raspored studenata 1. godine po grupama za vježbe

 

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr. sc. Tibor Poganj

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

2

2

     6

2.

Dr. sc. Ines Kolanović

METODOLOGIJA ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKOG RADA

2

0

4

3.

Dr. sc. Svjetlana Hess

TEHNOLOŠKI PROCESI U PROMETU

2

2

6


U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr. sc. Dragan Čišić

UPRAVLJANJE DOBAVNIM LANCEM

2

2

     6

2.

Dr. sc. Edvard Tijan

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

2

0

4

3.

Dr. sc. Lovro Maglić

MORSKE TEHNOLOGIJE

2

1

5

4.

Dr. sc. Neven Grubišić

TEHNOLOGIJA RIJEČNOG PROMETA

2

1

5

5.

Dr. sc. Hrvoje Baričević

PROMET U TURIZMU

2

1

4

6.

Dr. sc. Borna Debelić

UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU

2

1

4

 

LJETNI SEMESTAR (II)

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Serđo Kos

INTEGRALNI I MULTIMODALNI TRANSPORT

2

2

     5

2.

Dr.sc. Siniša Vilke

URBANI PROMET I OKOLIŠ

2

1

5

3.


Dr.sc. Neven Grubišić

PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE PROMETNIH TERMINALA

2

2

6


U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 14 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Vlado Frančić

MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI

2

1

     5

2.

Dr.sc. Tanja Poletan Jugović

PROMETNI TOKOVI PUTNIKA

2

0

4

3.

Dr.sc. Ines Kolanović

KVALITETA U POMORSTVU

2

0

4

4.

Dr.sc. Edvard Tijan

INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU

2

0

4

5.

Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Ljudevit Krpan

LOGISTIKA U KOPNENOM PROMETU

2

1

5

6.

Dr.sc. Bojan Hlača

DISTRIBUCIJSKI CENTRI

2

0

4

7.

Dr.sc. Jakov Karmelić

MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE

2

1

5

 

ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Dragan Čišić

MODELIRANJE I SIMULACIJE

2

2

     6

2.

Dr.sc. Ines Kolanović

POMORSKA I PROMETNA POLITIKA

2

1

6

3.

Dr.sc. Siniša Vilke

PLANIRANJE KOPNENIH PROMETNIH SUSTAVA

2

1

6


U III. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 12 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Ana Perić Hadžić
Dr.sc. Dražen Žgaljić

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2

1

5

2.

Dr.sc. Axel Luttenberger

PROMETNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

2

0

4

3.

Dr.sc. Borna Debelić

BRODARSKI I LUČKI MENADŽMENT

2

1

4

4.

Dr.sc. Mirano Hess

UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM

2

1

5

5.

Dr.sc. Tibor Poganj

STOHASTIČKI PROCESI

2

2

6

6.

Dr.sc. Livia Maglić

PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

2

1

4

7.

Dr.sc. Borna Debelić

FINANCIRANJE U POMORSTVU

2

0

4

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj.

ECTS

 

 

IZRADA DIPLOMSKOG RADA

 

 

15


U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj.

ECTS

1.

Dr.sc. Svjetlana Hess

TEORIJA REDOVA ČEKANJA

2

2

6

2.

Dr.sc. Jasmin Ćelić

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI

2

2

5

3.

Dr.sc. Axel Luttenberger

PRAVO OKOLIŠA

2

0

4

4.

Dr.sc. Biserka Rukavina
Dr.sc. Mirjana Kovačić

PRAVNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

2

1

4

5.

Dr.sc. Svjetlana Hess

UNUTARNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

2

2

5

6.

Dr.sc. Jasminka Bonato

POUZDANOST I SIGURNOST TEHNIČKIH SUSTAVA

2

1

5Studenti u III. I IV. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu, mogu upisati i po jedan  izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).