Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija


Raspored studenata 1. godine po grupama za vježbe Opis kolegija

Raspored studenata 2. godine po grupama za vježbe Opis kolegija

Mentori za studente 1. godine Opis kolegija


UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora


RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Tibor Poganj

MATEMATIKA 1

3

2

6

2.

Dr.sc. Mirjana Borucinsky

ENGLESKI JEZIK 1

1

2

4

3.

Dr.sc. Darko Glažar

SREDSTVA POMORSKOG PROMETA

3

1

5

4.

Dr.sc. Siniša Vilke

OSNOVE TEHNOLOGIJE PROMETA

2

1

4

5.

Dr.sc. Axel Luttenberger

TRGOVAČKO PRAVO

2

1

5

6.

Dr.sc. Tanja Poletan Jugović

ROBNI TOKOVI

2

1

5

7.

Maja Redžić, mag.cin.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1

0

2

1


LJETNI SEMESTAR (II)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Tibor Poganj

MATEMATIKA 2

3

2

7

2.

Dr.sc. Biserka Draščić Ban

STATISTIKA

3

2

6

3.

Dr.sc. Mato Tudor

PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA

3

2

6

4.

Dr.sc. Goran Vukelić

TEHNIČKA MEHANIKA

2

2

6

5.

Dr.sc. Mirjana Borucinsky

ENGLESKI JEZIK 2

1

2

4

7.

Maja Redžić, mag.cin.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2

0

2

1


ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Svjetlana Hess

OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA

3

2

6

2.

Dr.sc. Ines Kolanović

POMORSKI SUSTAV

2

1

4

3.

Dr.sc. Igor Vio

POMORSKO JAVNO PRAVO

3

0

4

4.

Dr.sc. Ines Kolanović

TEHNOLOGIJA LUKA I TERMINALA

3

1

6

5.

Dr.sc. Hrvoje Baričević
Dr.sc. Tanja Poletan Jugović

TERETI U PROMETU

3

1

5

6.

Dr.sc. Mirjana Borucinsky

ENGLESKI JEZIK 3

1

2

4

7.

Maja Redžić, mag.cin

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3

0

2

1

 

LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Dragan Čišić

INŽENJERSKA LOGISTIKA

3

2

6

2.

Dr.sc. Siniša Vilke
Dr.sc. Neven Grubišić

PROMETNO INŽENJERSTVO

3

2

7

3.

Dr.sc. Damir Zec
Dr.sc. Hrvoje Baričević

SIGURNOST U PROMETU

3

1

6

4.

Dr.sc. Alen Jugović

UPRAVLJANJE MORSKIM LUKAMA

2

2

6

5.

Dr.sc. Mirjana Borucinsky

ENGLESKI JEZIK 4

1

2

4

6.

Maja Redžić, mag.cin.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4

0

2

1

  
ZIMSKI SEMESTAR (V)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Hrvoje Baričević

TEHNOLOGIJA KOPNENOG PROMETA

3

2

5

2.

Dr.sc. Tanja Poletan Jugović

MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

2

1

4

3.

Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich

ENGLESKI JEZIK 5

1

2

4

U V. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 17 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Borna Debelić

MENADŽMENT U PROMETU

3

1

4

2.

Dr.sc. Dragan Čišić

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

2

2

4

3.

Dr.sc. Renato Ivče

TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA MOREM

2

1

3

4.

Dr.sc. Radoslav Radonja

EKOLOGIJA U PROMETU

2

0

3

5.

Dr.sc. Mirjana Borucinsky

NJEMAČKI JEZIK 1

1

2

3

6.

Dr.sc. Biserka Rukavina

POMORSKE AGENCIJE

2

0

3

7. Dr.sc. Rikard Muculinić INŽENJERSKA GRAFIKA 1 2 3

 

LJETNI SEMESTAR (VI)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Svjetlana Hess

PLANIRANJE PROMETNE POTRAŽNJE

2

1

4

2.

Dr.sc. Livia Maglić

PREKRCAJNA SREDSTVA

3

2

5

3.

Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich

ENGLESKI JEZIK 6

1

2

4

4.

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

 

 

7

U VI. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 10 ECTS bodova.

 

Pr.

Vj

ECTS

1.

Dr.sc. Borna Debelić

EKONOMIKA PROMETA

3

1

4

2.


Dr.sc. Neven Grubišić

UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM PROMETNIH SUSTAVA

2

1

3

3.

Dr.sc. Igor Vio

TRANSPORTNO OSIGURANJE 

3

0

4

4.

Dr.sc. Biserka Rukavina

PRAVO POMORSKIH PRIJEVOZA

3

0

4

5.

Dr.sc. Vinko Tomas

AUTOMATIZACIJA U PROMETU

2

1

4

6.

Dr.sc. Edvard Tijan

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2

1

4

7.

Dr.sc. Alen Jugović
Dr.sc. Borna Debelić

EKONOMIKA BRODARSTVA

2

1

4

8.

Dr.sc. Mirjana Borucinsky

NJEMAČKI JEZIK 2

1

2

3


Studenti u V. I VI. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu, mogu upisati i po jedan  izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).